Ecotech - Zwycięscą w konkursie Krajowi Liderzy Innowacji 2009
Innowacyjna gospodarka, Narodowa strategia spójności; PARP; Unia Europejska, Europejski fundusz rozwoju regionalnego