Ecotech - Zwycięscą w konkursie Krajowi Liderzy Innowacji 2009

Dokument informacyjny

 

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI ECOTECH POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B do obrotu na NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 
Plik do pobrania (PDF)
Innowacyjna gospodarka, Narodowa strategia spójności; PARP; Unia Europejska, Europejski fundusz rozwoju regionalnego