Ecotech - Zwycięscą w konkursie Krajowi Liderzy Innowacji 2009

Rada nadzorcza

 

Zgodnie z § 16 Statutu Emitenta, Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków, w tym Przewodniczącego. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi 3 (trzy) lata. Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej upłynie najpóźniej w dniu 30.06.2015 r.

W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą:

Marek Bukła – Członek Rady Nadzorczej

Pan Marek Bukała ukończył studia w zakresie Zarządzania dużymi projektami oraz Systemów informatycznych na Edith Cowan University, w Perth w Australii, gdzie następnie był wykładowcą, jednocześnie pracując jako analityk w Rural & Industries Bank of Western Australia, będąc odpowiedzialnym za bankowość elektroniczną.

W następnych latach ukończył studia podyplomowe w zakresie Bankowości i Ubezpieczeń na Wyższej Szkole Bankowości i Ubezpieczeń w Warszawie. Odbył także szereg szkoleń z dziedziny finansów, marketingu, PR, HR i zarządzania, w Australii, Holandii, Szwajcarii oraz Wielkiej Brytanii.

W latach 2006-2009 był Dyrektorem na Europę Środkową firmy deweloperskiej Limitless Sp. z o.o. (własność Dubai World), zajmującej się realizacją dużych projektów deweloperskich.

W swojej bogatej aktywności zawodowej, Pan Marek Bukała był między innymi założycielem DYNAMIX Sp. z o.o. – największego centrum rozrywki rodzinnej w Polsce oraz właścicielem Pałacu Kisielice Sp. z o.o.

Pan Marek Bukała jest obecnie dyrektorem Ocean Breeze LTD Zanzibar oraz African Quinn LTD Zanzibar, realizujących duże projekty hotelowe na Zanzibarze.

Skład Rady Nadzorczej zostanie uzupełniony na ZWZ Akcjonariuszy w sierpniu br.

 

Innowacyjna gospodarka, Narodowa strategia spójności; PARP; Unia Europejska, Europejski fundusz rozwoju regionalnego