Ecotech - Zwycięscą w konkursie Krajowi Liderzy Innowacji 2009

Kontakt

Ecotech Polska S.A.

Biuro:

ul. Prądnicka 89 lok. 3
31-202 Kraków

tel: +48 22 112 08 71
e-mail: biuro@ecotech.com.pl

EnviroMix

Proces EnviroMix® uznawany jest za wiodący w procesach wiązania i stabilizacji wielu rodzajów odpadów niebezpiecznych i stanowi przełom w dziedzinie ich unieszkodliwiania...

Czytaj więcej
Program operacyjny

Program operacyjny
Innowacyjna gospodarka
2007-2013

Czytaj więcej
Innowacyjna gospodarka, Narodowa strategia spójności; PARP; Unia Europejska, Europejski fundusz rozwoju regionalnego