Ecotech - Zwycięscą w konkursie Krajowi Liderzy Innowacji 2009

Doradztwo

Firma oferuje usługi konsultingu i doradztwa środowiskowego. Zakres naszych usług obejmuje:

  • Programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi
  • Informacje o wytwarzanych odpadach
  • Raporty oddziaływania inwestycji na środowisko
  • Operaty wodno-prawne
  • Opracowanie wniosków na pozwolenia zintegrowane
  • Informacje ekologiczne
  • Projekty rekultywacji
  • Ekspertyzy w zakresie ryzyka środowiskowego i zdrowotnego
  • Opracowanie wniosków i analiz związanych z Funduszami Strukturalnymi i Funduszem Spójności UE
  • Doradztwo techniczne i ekonomiczne w zakresie wyboru technologii w dziedzinie gospodarki odpadami
EnviroMix

Proces EnviroMix® uznawany jest za wiodący w procesach wiązania i stabilizacji wielu rodzajów odpadów niebezpiecznych i stanowi przełom w dziedzinie ich unieszkodliwiania...

Czytaj więcej
Program operacyjny

Program operacyjny
Innowacyjna gospodarka
2007-2013

Czytaj więcej
Innowacyjna gospodarka, Narodowa strategia spójności; PARP; Unia Europejska, Europejski fundusz rozwoju regionalnego