Ecotech - Zwycięscą w konkursie Krajowi Liderzy Innowacji 2009

O firmie


Misją firmy jest zapewnienie kompleksowych rozwiązań technologicznych pozwalających wytwórcom odpadów na minimalizację wpływu na środowisko oraz aktywny udział w rozwiązywaniu problemów związanych z jego ochroną, przy zastosowaniu innowacyjnych na rynku krajowym rozwiązań.

Całkowite zaangażowanie w sprawy Naszych Klientów jest dla nas równie ważne, jak profesjonalne wykonanie usługi. Nasz niezwykle dynamiczny rozwój jest oparty na wiedzy merytorycznej, doświadczeniu oraz pracy z najlepszymi światowymi i krajowymi profesjonalistami w zakresie gospodarki odpadami. Wdrażając najwyższej klasy europejskie i światowe standardy technologiczne, mamy jednocześnie na względzie indywidualność potrzeb Naszych Klientów, świadcząc usługi dopasowane do każdego z nich. Współpraca z renomowanymi laboratoriami, jednostkami naukowo-badawczymi oraz firmami w kraju i na świecie, umożliwia nam swobodny wybór i zastosowanie technologii dopasowanej do potrzeb i wymagań każdego Klienta.

Firma Ecotech Polska S.A. oferuje swoim Klientom kompleksową obsługę laboratoryjną i doradczą począwszy od analiz laboratoryjnych odpadów, poprzez najefektywniejszy technicznie i ekonomicznie dobór technologii odzysku lub unieszkodliwienia, aż do przeprowadzenia prac wykonawczych. Wszystkie prace są w pełni dokumentowane i oparte na aktualnym prawodawstwie.

Naszym nadrzędnym celem jest zrozumienie indywidualnej działalności Naszych Klientów oraz wykorzystanie naszej wiedzy jako wartości dodanej w Państwa firmach. Tworzenie tych wartości pogłębia związek pomiędzy nami i Naszymi Klientami, a każde zlecenie jest nie tylko realizacją projektu, ale sposobnością do rozwoju i pogłębienia długoterminowego partnerstwa.

Zapraszamy do owocnej współpracy!

Nie mówimy, że nasze rozwiązanie jest najlepsze na świecie. Mówimy tylko SPRAWDZCIE NAS! Po wynikach sami stwierdzicie…

EnviroMix

Proces EnviroMix® uznawany jest za wiodący w procesach wiązania i stabilizacji wielu rodzajów odpadów niebezpiecznych i stanowi przełom w dziedzinie ich unieszkodliwiania...

Czytaj więcej
Program operacyjny

Program operacyjny
Innowacyjna gospodarka
2007-2013

Czytaj więcej
Innowacyjna gospodarka, Narodowa strategia spójności; PARP; Unia Europejska, Europejski fundusz rozwoju regionalnego