Ecotech - Winner in the National Leaders of Innovation Contest 2009

Our experience

We gathered our experience in co-operation with Polish and foreign companies offering the highest standards in environmental protection and exercising due care for the quality of their environmental works. These include:

 • PKN Orlen S.A.
 • PCC Rokita S.A.
 • Dwory S.A.
 • A.E. BioEcology LTD
 • EnCycle Sdn Bhd
 • US Ecology
 • Stablex
 • URENCO
 • CNGC Enviro-Tech Development Co,. Ltd.
 • UBM Realitätenentwicklung AG
 • Przedsiębiorstwo Innowacyjno Wdrożeniowe IPOCHEM Sp. z o.o
 • Nestle Polska S.A.
 • Danone Sp. z o.o.
 • Societe Generale S.A.
 • Sita Northern Europe Waste Services
 • Inco Veritas S.A
 • Danfoss Sp. z o.o.
 • Polma S.A.
 • Miejsko-Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o., Oświęcim
 • Energotech Sp. z o.o.
 • P.R.H. Renox S.J.
 • EC Harris
 • APE Projektowanie i Wykonawstwo Budowlane Sp. z o.o.
 • Zielony Śląsk Sp. z o.o.
 • Polcolorit S.A.
 • Ceramika Marconi Sp. z o.o.
 • Ecoprotect LLC
 • Impexmetal S.A.
 • Veolia Environmental Services
 • Klinkmar Sp. z o.o.
 • POWIZ Sp. z o.o.
 • Poszukiwania Nafty i Gazu Jasło Sp. z o.o. (Grupa PGNiG)
 • Dotech Sp. z o.o.
 • Malex Sp. z o.o.
 • Rewital Sp. z o.o.
 • Ekopal S.J.
 • Hutmen S.A.
 • NPA Skawina Sp. z o.o.
 • HMN Szopienice S.A.

We also co-operate with renowned research and development units such as:

 • Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
 • Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
 • Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej
 • Polska Izba Przemysłu Chemicznego
 • Organization for Security and Cooperation in Europe
 • Zakład Inżynierii Środowiska SGS Eko-Projekt
 • Polska Izba Gospodarki Odpadami
 • Bactochem, Izrael
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska
EnviroMix

The stabilisation process, which forms the basis for the EnviroMix® technology, is a globally recognised technology, offering outstanding results in chemical fixation and stabilisation of hazardous waste...

Read more
Operational programme

Operational programme
Innovative economy
2007-2013

Read more
Innowacyjna gospodarka, Narodowa strategia spójności; PARP; Unia Europejska, Europejski fundusz rozwoju regionalnego