Ecotech - Zwycięscą w konkursie Krajowi Liderzy Innowacji 2009

O nas

Ecotech Polska Sp. z o.o. oferuje innowacyjne rozwiązanie opatentowane w UE i USA dla wszystkich potrzebujących efektywnego i taniego sposobu unieszkodliwienia/odzysku odpadów niebezpiecznych. Pokaż więcej

EnviroMix

Technologia EnviroMix w przeciwieństwie do innych technologii stabilizacji zapewnia przy niskich kosztach inwestycyjnych i braku uciążliwości eksploatacyjnej, bezterminową gwarancję bezpieczeństwa dla środowiska i decydentów podejmujących decyzje o zagospodarowaniu tychże odpadów. Pokaż więcej

Informacje ze spółki

Lista wszystkich informacji dotyczących naszej spółki. Pokaż więcej
 

INNOWACYJNOŚĆ
Technologia zgłoszona do ochrony patentowej w Europejskim Urzędzie Patentowym (EUP) oraz... Czytaj więcej

 

TRANSPARENTNOŚĆ
Każdemu z Klientów oferujemy bezpośrednie wykonanie bezpłatnych próbek stabilizacji... Czytaj więcej

 

GLOBALNE DZIAŁANIE
Obszarem działalności Spółki Ecotech Polska są zarówno rynki UE, jak także rynki spoza obszaru Uni... Czytaj więcej

 

INNOWACYJNOŚĆ
Technologia łączy w sobie niespotykaną dotychczas efektywność przy niskich kosztach eksploatacyjnych. Pozwala na przekształcenie odpadów niebezpiecznych w odpady przemysłowe oraz na ich późniejsze wykorzystanie komercyjne. Bezterminowa gwarancja na brak wymywalności zanieczyszczeń z materiału stabilizowanego. Technologia wykorzystuje standardowe urządzenia i nie wymagającą dużych nakładów inwestycyjnych. Możliwe jest przystosowanie urządzeń istniejących. Możliwość zastosowania w urządzeniach mobilnych. W trakcie procesu nie powstają dodatkowe odpady. Powrót

 

TRANSPARENTNOŚĆ
Ecotech Polska oferuje wykonanie bezpłatnych próbek stabilizacji odpadów dla każdego z Klientów na „jego oczach” oraz przekazanie do analiz laboratoryjnych. Każdy Klient ma gwarancję skuteczności technologii w odniesieniu do własnych odpadów. Powrót

 

GLOBALNE DZIAŁANIE
Ecotech Polska prowadzi prace wdrożeniowe m.in. w Izraelu, Włoszech, Finlandii, Wielkiej Brytanii. Obecnie również prowadzi wstępne rozmowy na rynku azjatyckim. Powrót

Oferujemy

Innowacyjną metodę unieszkodliwiania i odzysku odpadów niebezpiecznych. Technologia nie jest oparta na metodach termicznych i łączy w sobie niespotykaną dotychczas efektywność przy niskich kosztach eksploatacyjnych w porównaniu do metod klasycznych. Pozwala nie tylko na przekształcenie odpadów niebezpiecznych w odpady przemysłowe ale także na ich późniejsze wykorzystanie komercyjne (zastosowanie inżynieryjne).

Technologię wykorzystującą standardowe urządzenia stosowane w przemyśle i nie wymagającą dużych nakładów inwestycyjnych. Możliwe jest także przystosowanie urządzeń istniejących. Prostota rozwiązań instalacyjnych pozwala na zastosowanie tej technologii w urządzeniach mobilnych (stacje kontenerowe).

Certyfikaty

Minister of the Environment

Spółka realizuje Projekt VI edycji programu "TEKLA PLUS – Stolica staży” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dotacje na Innowacje

Innowacyjna gospodarka, Narodowa strategia spójności; PARP; Unia Europejska, Europejski fundusz rozwoju regionalnego